Aldi doo, Karađorđeva 9a, Pančevo, tel: 013 304 764

Cenovnik dostave

Post ekspessa

DANAS ZA SUTRA

Masa (kg)

Rok uručenja do 12h
cena (din)

Rok uručenja do 19h
cena (din)

do 0,5

180,00

150,00

od 0,5 – 2

260,00

240,00

od 2 – 5

320,00

300,00

od 5 – 10

470,00

450,00

od 10 – 20

650,00

630,00

od 20 – 30

790,00

770,00

od 30 – 50

1000,00

970,00

DANAS ZA DANAS

Masa (kg)

Cena (din)

do 0,5

450,00

od 0,5 – 2

550,00

od 2 – 5

600,00

od 5 – 10

700,00

od 10 – 20

850,00

od 20 – 30

1100,00

od 30 – 50

1350,00

DANAS ZA ODMAH

Do 15 kg na području Beograda – 500,00 dinara.
Do 15 kg na području ostalih gradova – 400,00 dinara. Vreme uručenja do 3 sata od preuzimanja.

Za svaki kg preko 15kg do 50 kg, naplaćuje se dodatnih 50,00 dinara po kilogramu.

Ukoliko postoje tehničke mogućnosti za prenos nedeljivih pošiljaka mase od 50 do 100 kg, za svaki kilogram preko 50 kg naplaćuje se dodatnih 50,00 dinara.

POSEBNE USLUGE

Usluga

Cena (din)

*Za vrednost označenu
na pošiljci

1% od označene vrednosti
a najmanje 20,00

Prenos otkupne pošiljke

27,00

Pošiljka sa ličnim uručenjem

27,00

Povratnica

27,00

*Maksimalno označena vrednost do 100.000,00 dinara (ne prihvatamo materijalnu odgovornost za iznos veći od 100.000,00 dinara).

POST EXPRESS ZBIRNA POŠILJKA

Zbirna pošiljka podrazumeva prijem i uručenje 2 do 5 pošiljaka od istog pošiljaoca (na istoj adresi)

za istog primaoca (na istoj adresi) uz povoljniju poštarinu. Minimalna masa pojedinačne pošiljke je 5 kg

 s tim da ukupna masa ne može biti veća od

 100 kg.
Poštarina se obračunava tako što se zbraja masa pojedinačnih paketa i na osnovu ukupne mase zbirne pošiljke

određuje se stopa mase, po kojoj se naplaćuje odgovarajući iznos poštarine.

Prijem pošiljaka DANAS ZA SUTRA, sa označenom vrednošću i dopunskom uslugom “Povratna dokumentacija”,

 u stopi mase od 0,5-2 kg, vrši se po ceni od 250,00 dinara, uvećanoj za poštarinu po vrednosti,

pod uslovom da pošiljke u ovoj stopi mase, mesečno, čine više od 40% ukupnog broja predatih Post exspress

pošiljaka u tom mesecu.

Za otkupne pošiljke, od primaoca se prilikom uručenja pošiljke, pored otkupnine, naplaćuje i poštarina za prenos otkupnog iznosa, koja se obračunava prema Cenovniku poštanskih usluga u unutrašnjem poštanskom saobraćaju i usluga novčanog poslovanja.

Obračun poštarine za prenos otkupnog iznosa se vrši drugačije u zavisnosti od vrste otkupnog dokumenta:

 1. Poštanskom uputnicom:
  • za iznos uplate do 1.000,00 dinara: 25,00 dinara,
  • za iznos uplate preko 1.000,00 dinara: 2,5% od iznosa uplate,
  • rukovanje poštanskom uputnicom: 27,00 dinara.
 2. Postnet uputnicom
  • za iznos uplate do 1.000,00 dinara: 25,00 dinara,
  • za iznos uplate preko 1.000,00 dinara: 2,5% od iznosa uplate,
  • rukovanje Postnet uputnicom sa isplatom na šalteru: 54,00 dinara.
 3. Nalogom za uplatu
  • za iznos uplate do 4.500,00 dinara: 45,00 dinara,
  • za iznos uplate preko 4.500,00 dinara do 100.000,00 dinara: 1% od iznosa uplate.